Geplaatst op Geef een reactie

Kumara en chocolade? Nelson-bedrijven bundelen hun krachten voor de ultieme Kiwi-combinati

Kumara en chocolade? Nelson-bedrijven bundelen hun krachten voor de ultieme Kiwi-combinati

Translating…

Hogarth Chocolate's production line has come to a temporary halt, but Marina and Karl Hogarth are busy filling online orders.

Hogarth Chocolate

Hogarth Chocolate’s production line has come to a temporary halt, but Marina and Karl Hogarth are busy filling online orders.

Two Kiwi loves – kumara and chocolate – have come together in a chocolate bar. 

Nelson chocolate maker Karl Hogarth was looking for something quintessentially Kiwi when the idea for kumara flavoured chocolate popped into his head.

Hogarth stocked up on Kumara Crisps, from Nelson company Proper Crisps, and began experimenting.

First, he tried a salty version to mimic a packet of chips.

READ MORE:
Hogarth on mission to change New Zealand’s chocolate culture
Home compostable packaging for chips proper way to cut waste

“But it wasn’t quite right, and it tasted similar to our buttered toast flavour.”

Then his wife Marina, who is from Argentina, suggested he draw on a classic dish from her country: the dulce de batata, a sweet potato paste that is often eaten with cheese for dessert.

Kumara and chocolate have come together to make a quintessentially Kiwi chocolate bar.

Hogarth Chocolate

Kumara and chocolate have come together to make a quintessentially Kiwi chocolate bar.

Hogarth ground the crisps into a powder to mix into the chocolate.

“It was beautiful; the taste is undeniably kumara,” Hogarth said.

Hogarth likes to experiment with out-of-the-ordinary ideas and flavours.

“We’ve always wanted to do New Zealand-centric flavours, we’re always dreaming up different things.”

Some of his ideas, like the chocolate he created with manuka honey or New Zealand hazelnuts, have met with success, and now make up part of the Hogarth line.

Others, like Hogarth’s idea to recreate a roast dinner in a bar of chocolate, didn’t get off the ground.

“Roast lamb is a Kiwi tradition, and I wanted capture that concept in a bar with rosemary, onion and mint. I used caramelised onion: I loved it, I thought it was fantastic but no one else did.”

Like other companies, the Hogarths are having to find ways to work under lockdown conditions, while looking after their children. 

“We’re definitely impacted. Supermarkets are ordering a little but the other shops have turned off the taps.”​

However, while factory production line has ground to a halt, they have plenty of stock, and the couple are working to fill orders online, he said.

The Nelson Mail

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Veel buikvet is slecht nieuws als je Covid-19 krijgt

Veel buikvet is slecht nieuws als je Covid-19 krijgt


Het valt hem nu al een week op. In het Groningse academisch ziekenhuis UMCG liggen 45 patiënten met een coronavirusinfectie op de intensive care. Op één na hebben ze allemaal overgewicht. Dat is veel meer dan het hoofd van de Groningse IC-afdeling Peter van der Voort gewend is. „Bij ons zit de gemiddelde BMI meestal op 24. Nu is het 30.” De intensivist kijkt nu zelfs met die blik naar de berichten over de Britse premier die zondag in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege zijn corona-infectie. „Als ik foto’s van Boris Johnson zie, denk ik wel dat hij veel buikvet heeft.”

Veel intensivecareartsen binnen en buiten Nederland vertellen zulke anekdotes. Overgewicht, denken zij, vergroot de kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus – zelfs boven op de risico’s door andere gezondheidsklachten, zoals vaatziekten en diabetes. „BMI heeft een rol in het ziektebeeld”, zegt Van der Voort. „Covid-patiënten die géén overgewicht hebben, komen bijna niet op de IC terecht.”

Immuunsysteem uit balans

Dezelfde waarnemingen komen van artsen uit Italië, China, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Van der Voort vroeg het na bij een ander Nederlands ziekenhuis, hij wil niet zeggen welk. Daar was het percentage dat overgewicht heeft 85 procent. Hypotheses over de oorzaken zijn er ook. Heel in het kort raakt het immuunsysteem op verschillende manieren uit balans door overgewicht – en dat kan ervoor zorgen dat een coronavirusinfectie harder aankomt.

Maar intussen is er zelfs nog onzekerheid over de basale cijfers.

Het Britse instituut Icnarc, dat gegevens over alle IC-patiënten in het Verenigd Koninkrijk verzamelt, publiceerde zaterdag een overzicht met de medische gegevens van alle 2.249 coronapatiënten op Britse IC-afdelingen. Een van de conclusies: er liggen níét overmatig veel patiënten met overgewicht op de IC.

Ja, er zijn veel te zware mensen bij, 73 procent van de coronapatiënten op de IC heeft overgewicht. Maar oudere Britten zijn nu eenmaal vaak te zwaar. De mate van overgewicht onder ernstig zieke coronapatiënten is „grofweg representatief voor de algemene bevolking”, mailt het hoofd statistiek David Harrison van Icnarc desgevraagd. In het Verenigd Koninkrijk woedt ook een discussie over de rol van overgewicht. „Daarom hebben we in onze verslagen nu een vergelijking met de algehele bevolking bijgevoegd.”

Hardop nadenken

Nederlandse ouderen zijn gemiddeld wat slanker dan Britse: tweederde van de Nederlandse oudere mannen is te zwaar, en ruim de helft van de vrouwen. Die 95 procent overgewicht die Peter van der Voort in het Groningse ziekenhuis ziet, is dus behoorlijk afwijkend. Maar een landelijk overzicht bestaat niet in Nederland. In andere landen evenmin, vertelt de Britse statisticus Harrison. Hij kent „geen internationale data waarmee we deze vraag kunnen beantwoorden”.

Van der Voort vindt het van belang om er toch al hardop over na te denken, want zulke kennis kan leiden tot een behandeling. Hij zoekt de verklaring in het afweersysteem, en dat doet ook Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog aan het Rotterdamse academisch ziekenhuis Erasmus MC.

„We weten dat obesitas gepaard gaat met een disbalans in het immuunsysteem”, zegt Van Rossum. Bij de grieppandemie van 2009, bijvoorbeeld, werden mensen met obesitas ernstiger ziek. Hormonen en ontstekingsstoffen die vrijkomen uit een teveel aan buikvet maken het immuunsysteem overactief. Dat lijkt nadelig voor het verloop van infectieziekten.

Verdachte receptor

Een tweede mogelijkheid is dat er bij dikke mensen iets specifiek misgaat bij een corona-infectie. „De relatie tussen obesitas en longschade is bij deze ziekte veel meer uitgesproken dan bij MERS en influenza”, zegt Van der Voort.

De verdenking is gevallen op de ACE2-receptor, het ‘handvat’ op menselijke cellen waaraan het coronavirus bindt. Die binding leidt tot een ontstekingsreactie. De ACE2-receptor komt niet alleen veel voor in de luchtwegen, maar ook – onder andere – in vetweefsel. Maar dat verhaal is „nog lang niet rond”, zegt de Groningse IC-arts. „Of mensen met veel vet meer ACE2-receptoren hebben, weet ik niet. En hoe leidt die reactie in vetweefsel dan tot schade in met name de longen?”

Van der Voort is zich ervan bewust dat de rol van overgewicht bij een corona-infectie nog vaag is. „Maar in deze situatie moet je doorpakken.” Hij kijkt naar het verloop van de ziekte van coronapatiënten. Rond de tiende dag van hun ziekte gebeurt er iets met hen. Ze knappen op, of worden juist ineens slechter. „Als we dit goed gaan begrijpen, heb je tien dagen de tijd om die verslechtering te voorkomen. Dat is mijn gevoel.”

Een versie van

dit artikel

verscheen ook in

NRC Handelsblad
van 8 april 2020

Een versie van

dit artikel

verscheen ook in

nrc.next
van 8 april 2020

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Bedrijven die Covid-19-vaccins maken mogen sneller testen

Bedrijven die Covid-19-vaccins maken mogen sneller testen


Nederlandse bedrijven en instellingen die medicijnen en vaccins ter bestrijding van Covid-19 ontwikkelen met genetisch gemodificeerde organismen, de zogeheten medische ggo-producten, mogen deze sneller gaan testen. Dat meldde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze week. Het gaat om een tijdelijke spoedprocedure die binnen 28 dagen een milieuvergunning kan opleveren. Dat is veel sneller dan de 120 dagen die nu als maximumtermijn gelden. Naast deze Covid-spoedprocedure wil het ministerie de vergunningsprocedure voor een kleine groep medische ggo-producten verkorten naar 56 dagen. Voor alle andere medische ggo-producten, waaronder vaccins, blijft de lange beoordelingstermijn van 120 dagen in stand. Het voorstel om de milieuwetgeving te wijzigen gaat binnenkort naar de Tweede Kamer.

Veel moderne therapieën en vaccins maken gebruik van genetische modificatie. Artsen halen bijvoorbeeld immuuncellen uit het lichaam van een kankerpatiënt en zetten daar een nieuw stukje dna in. Dankzij dat dna gaan de cellen zelf een bepaald eiwit op hun oppervlak maken waarmee ze kankercellen in het lichaam van de patiënt kunnen herkennen en opruimen. En in plaats van iemand te vaccineren met een verzwakt virus, zoals nu veelal gebeurt, kun je iemand ook een onschuldig virus toedienen waarin je een klein stukje dna hebt gezet van een ziekteverwekker, bijvoorbeeld het coronavirus. Het afweersysteem gaat dan antistoffen aanmaken die bescherming bieden tegen de ziekteverwekker.

Maïs en muizen

Deze medische ggo-producten vallen onder milieuwetgeving die oorspronkelijk is ontwikkeld voor bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd maïs en muizen. Die wetgeving moet voorkomen dat ggo-organismen zich in het milieu kunnen verspreiden. De vergunningsprocedure duurt in de praktijk lang. Bovendien kan de procedure worden stopgezet als het ministerie om aanvullende informatie vraagt. „In Nederland kan een vergunningsaanvraag een jaar in beslag nemen”, zegt Marcel Kenter, directeur van Paul Janssen Futurelab in het Leids Universitair Medisch Centrum. „In andere EU-landen is dat hooguit een maand of drie. In België is zo’n vergunning soms binnen vier dagen rond.”

Het verschil zit hem in de inschatting van de milieurisico’s, aldus Kenter. „Nederland schat de milieurisico’s van medische ggo-producten hoog in, terwijl deze risico’s afwezig of ten hoogste verwaarloosbaar zijn. Andere EU-lidstaten hebben een rationelere benadering van vermeende milieurisico’s en hanteren een minder streng regime.”

Strenge milieuregelgeving

De strenge Nederlandse milieuregelgeving leidt ertoe dat bedrijven soms voor hun klinische onderzoek naar het buitenland uitwijken. Het Leidse bedrijf Janssen Vaccines test al zijn vaccins niet in eigen land, maar wel in andere EU-lidstaten of de VS. Dit bedrijf ontwikkelt nu ook een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat het bedrijf zijn coronavaccin alsnog in Nederland gaat testen. „Gezien de lange historie met strenge milieuregels hebben de Nederlandse instanties geen ervaring met deze vaccins”, zegt Kenter, „waardoor zij nu niet snel kunnen schakelen.”

Het verkorten van de procedure is gedaan om innovatie in Nederland zoveel mogelijk de ruimte te bieden, aldus het ministerie van IenW, „zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid voor mens en milieu”. Zo zal het bureau GGO van het RIVM de milieuveiligheid blijven toetsen. Voor het uitvoeren van de klinische testen moet het bedrijf ook een beoordeling aanvragen bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek. „Deze beoordeling duurt vier weken”, aldus IenW, „en kan nu door de versnelling van de ggo-procedure ook gelijktijdig worden gedaan.”

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Lockdown ook economisch verdedigbaar – voorlopig

Lockdown ook economisch verdedigbaar – voorlopig


Het debat was nog maar net ontstaan of Mark Rutte maakte er al korte metten mee. „Een schijntegenstelling”, noemde hij afgelopen dinsdag de keuze tussen gezondheid en economie. Zijn interventie volgde op een paar dagen van publieke discussie over de vraag: weegt het redden van levens door de lockdownmaatregelen op tegen de economische schade die daardoor wordt aangericht?

Het debat was aangezwengeld door onder anderen Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij betoogde dat de maatregelen niet in verhouding staan tot wat ze opleveren. Jort Kelder deed daar vorige week bij Op1 een schepje bovenop toen hij zei dat we „80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden zijn”. Kelder en Helsloot kregen bijval van MKB-Nederland en verschillende ondernemers. Ten onrechte, volgens Rutte: economie en gezondheid zijn volgens hem „twee kanten van dezelfde medaille”.

Om te beoordelen wie gelijk heeft, moet je weten wat de economische schade is van lockdownmaatregelen versus het vrij laten woekeren van het virus, maar ook wat de gezondheidsschade is in beide scenario’s. Aan die laatste vraag ligt een andere ten grondslag: hoeveel is een mensenleven waard? Een cynische vraag die in het publieke debat zo goed als taboe is. De keren dat patiënten met zeldzame ziekten een levensreddend medicijn niet vergoed kregen vanwege disproportionele kosten, was de maatschappelijke verontwaardiging zo groot dat de politiek snel toegaf.


Lees ook: Covid-19 is voor de economie een ‘oorlog-achtige crisis’

Beleidsmakers rekenen ondertussen wel degelijk met richtlijnen over de waarde van mensenlevens. De middelen zijn schaars, dus moet besloten worden wat we bereid zijn uit te geven aan levensverlengende maatregelen. Om dit soort maatregelen met elkaar te kunnen vergelijken is de term ‘QALY’ bedacht, kort voor ‘quality-adjusted life year’.

Een QALY staat gelijk aan een levensjaar in perfecte gezondheid; een jaar in matige gezondheid is dan 0,5 QALY. Bij interventies bedoeld om levens te redden of te verlengen – zoals het plaatsen van een stoplicht of het vergoeden van een medicijn – kijken beleidsmakers hoeveel QALY’s ermee gewonnen kunnen worden. Kost één QALY meer dan een bepaald bedrag, dan is de maatregel niet meer kosteneffectief. Wat dat bedrag is, varieert per land. In Nederland geldt 80.000 euro als de bovengrens, vaker wordt 50.000 euro genomen.

Gezondheidsschade

Gezondheidseconomen Xander Koolman (VU) en Niek Stadhouders (Radboudumc) berekenen met behulp van QALY’s gezondheidsschade van de verschillende beleidsscenario’s. Zo schatten zij de schade die ontstaat wanneer het virus de vrije loop krijgt tussen de 15 en 75 miljard euro, afhankelijk van het sterftepercentage als gevolg van het virus. Dat laatste schommelt in diverse onderzoeken tussen de 0,4 en 2 procent.

De bedragen zijn niet absoluut, zo benadrukt Koolman, want aan de berekening liggen allerlei aannames ten grondslag. Hij gaat uit van 13,2 miljoen mensen die Covid-19 krijgen: zoveel is ongeveer nodig voor groepsimmuniteit. Van hen wordt een percentage ernstig ziek; een deel overlijdt, een ander deel herstelt, maar houdt gezondheidsschade.

Dan de vraag: hoeveel QALY’s gaan in dit scenario verloren? De gemiddelde overledene aan Covid-19 is rond de 75 jaar oud, en de gemiddelde leeftijd waarop een 75-jarige sterft is 87,5. Zo iemand zou normaal gesproken dus nog 12,5 jaar kunnen leven. Maar omdat Covid-patiënten gemiddeld een slechte gezondheid hebben en ook zonder besmetting eerder zouden sterven, trokken Koolman en Stadhouders er QALY’s vanaf. Daarbij werd de ziektelast gebruikt van mensen met diabetes én COPD. Op basis hiervan kwamen ze op een verlies van 3 gezonde levensjaren per gemiddeld Covid-sterfgeval. Ook de mensen die herstellen na een heftig ziekbed krijgen aftrek, omdat zij ook na herstel vaak een lagere kwaliteit van leven hebben.

In hun berekeningen ontbreken nog allerlei elementen, waarschuwt Koolman. „Bijvoorbeeld dat veel mensen geen zorg meer krijgen doordat ziekenhuizen zich op corona richten.” Daarnaast zijn de kosten van het productiviteitsverlies van zieken en overledenen niet volledig meegenomen. Het precieze bedrag dat uit de berekening komt, doet er niet echt toe, benadrukt hij: „Het gaat erom dat de QALY-benadering laat zien waar de verschillende scenario’s ongeveer toe leiden. Uit het model blijkt dat de gezondheidsschade van ‘niets doen’ veel groter is dan mensen als Ira Helsloot beweren, met hun achterkant-van-een-sigarendoos-berekeningen.”

Het medicijn en de kwaal

In de VS keken wetenschappers niet alleen naar gezondheidsschade, maar onderzochten ze ook de economische gevolgen van een lockdown versus een laissez-faire-scenario. Anders dan in Nederland speelt de economie daar vanaf het begin een dominante rol in de discussie over indammingsmaatregelen. „Het medicijn mag niet erger zijn dan de kwaal,” zei president Trump een kleine drie weken geleden, nadat de eerste getroffen staten het openbare leven hadden platgelegd en aandelenkoersen waren gekelderd. Zijn suggestie: de economische schade van de Amerikaanse indammingspolitiek zal de baten voor de volksgezondheid overtreffen.

Dat is een misvatting, berekenden economen van Northwestern University. Anders dan Xander Koolman onderzochten zij ook de gevolgen van indammingsmaatregelen voor de economie. De belangrijkste conclusie: strenge en langdurige indammingspolitiek vergroot de ernst van de recessie „aanzienlijk”, maar redt op termijn meer dan een half miljoen levens in de VS – nog los van de mensen die overlijden aan andere ziektes omdat ze niet de juiste zorg krijgen. Dat staat gelijk aan bijna 5 biljoen dollar (dat zijn 12 nullen) – grofweg een kwart van het Amerikaanse nationaal inkomen – wat de verwachte economische schade van het virus met gemak overtreft.


Lees ook: Door de coronacrisis lijken al die schulden ineens wél gevaarlijk

Voor hun berekening van de gezondheidsschade gingen de onderzoekers uit van de ‘value of a statistical life year’ (VSL), een aan de QALY verwante term. De VSL is gebaseerd op welk bedrag Amerikanen (gemiddeld) bereid zijn te betalen om overlijdensrisico’s te verkleinen, en welk bedrag ze willen ontvangen om gevaarlijk werk te doen: 9,3 miljoen dollar, zo wordt algemeen aangenomen. Koolman vindt de Amerikaanse berekening minder „verfijnd” dan zijn QALY-model, omdat ze niet corrigeert voor het feit dat coronaslachtoffers doorgaans oud zijn én in veel gevallen leden aan andere aandoeningen.

Beide benaderingen hebben last van andere tekortkomingen. Zo is het twijfelachtig of de waarde die we toekennen aan een leven of gezond levensjaar overeind blijft als het om hele grote aantallen gaat, zegt econoom Andy Atkeson (UCLA). „Zijn we nog steeds bereid bijna 10 miljoen dollar te betalen om een leven te sparen als we een kwart van onze welvaart kwijt zijn?”

Maar er is nog een fundamenteler probleem: er is nog zoveel onbekend over het virus en de wisselwerking met de economie, dat kostenbatenanalyses die in het verleden duidelijke antwoorden gaven nu slechts aanwijzingen bieden. We weten om te beginnen nog altijd niet hoe dodelijk het nieuwe coronavirus is, omdat nog nergens grootschalig en steekproefsgewijs is getest op antistoffen. Daardoor is onduidelijk welk percentage van de geïnfecteerden vrij van symptomen blijft.

„Zonder die informatie is het ongelofelijk moeilijk te beslissen wat het beste beleid is,” zegt James Stock, hoogleraar economie aan Harvard. „Stel dat binnenkort blijkt dat twee derde van de inwoners van New York al besmet is geweest, dan is het vrij zinloos het virus daar nog agressief in te dammen. Maar als blijkt dat nog maar weinig mensen besmet zijn, dan heeft dat juist wél zin.”

Groepsimmuniteit

Stocks redenering gaat uit van de mogelijkheid groepsimmuniteit te creëren tegen het coronavirus. Maar ook daarover is onzekerheid. Bovendien kan niemand voorspellen of, en zo ja wanneer, effectieve behandelingen of vaccins tegen Covid-19 op de markt komen. Dat heeft allemaal gevolgen voor de vraag hoe lang indammingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn om mensen tegen het virus te beschermen, en wat de mogelijke exitroutes zijn. En dat is weer bepalend voor de economische schade en het herstelvermogen na de crisis.

„Het is niet zo schadelijk om even vol op de rem te gaan, maar wel om dat langer te doen,” zegt Xander Koolman. „Bedrijven gaan omvallen, en dan krijg je een financieringsprobleem en kunnen banken uiteindelijk ook omvallen.” Tegelijkertijd is de Nederlandse economie afhankelijk van wat er in andere landen gebeurt. Koolman: „Stel dat ze het virus in Italië en Duitsland allemaal onderdrukken en wij het laten rondgaan. Kunnen we onze tomaten dan nog verkopen, en onze bloemen? Dat weet je nog niet.”

Economen zijn het bovendien dus niet eens over de vraag wat schadelijker is voor de economie: een lockdown of een ongebreidelde pandemie. De economen van Northwestern University verwachten dat lockdownmaatregelen de economie aanzienlijk harder raken, maar dat de gezondheidswinst per saldo opweegt tegen de economische schade. Andere economen, zoals Sweder van Wijnbergen, hebben betoogd dat óók de economie slechter af is wanneer overheden hun indammingsbeleid laten varen.

„De keuze is tussen de lockdown met recessie enerzijds en een mogelijkerwijs nog dramatischer economische ineenstorting vanwege massale infecties en uitvallende werknemers anderzijds”, schreef Van Wijnbergen vrijdag in NRC. Hij verwijst naar recent Amerikaans onderzoek naar de Spaanse griep (1918-1919). Daaruit blijkt dat steden die sneller en resoluter maatregelen namen om verspreiding tegen te gaan, economisch minder schade leden én sneller herstelden.

Alleen: wat zegt dat precies over de huidige situatie? De geglobaliseerde economie van vandaag verschilt fundamenteel van die van toen. Bovendien was de Spaanse griep extreem dodelijk voor dertigers en veertigers (met een geschat sterftepercentage van 8 tot 13 procent) – de beroepsbevolking dus, terwijl aan Covid-19 vooral gepensioneerden overlijden.

Dagloners

Daar waar de ernst van het Spaanse griepvirus werd gebagatelliseerd, grepen het virus én de paniek om zich heen en stortte de economie in. Zelfs in de scheepswerven, waar dagloners werkten, kwam grofweg de helft van het personeel niet meer opdagen, beschreef de Amerikaanse historicus John M. Barry in 2009. Zou de uitval nu weer zo groot zijn? „We hebben dit nog niet eerder meegemaakt, dus we weten niet hoe mensen zullen reageren”, zegt econoom Atkeson (UCLA). „Maar dit gaat over angst, niet over rationele risicoanalyses.”

Bovenop de schade aan de economie komt trouwens nog de eventuele gezondheidsschade van lockdownmaatregelen en de daaropvolgende recessie: psychische problemen en de gezondheidsgevolgen van werkloosheid, onder andere. Aan de andere kant leidt een recessie ook tot gezondheidswinst, door bijvoorbeeld een afname van het aantal verkeersongelukken en verbetering van de luchtkwaliteit.

In vrijwel ieder denkbaar scenario zijn er, kortom, nog zoveel onzekerheden over zowel gezondheidsschade als economische impact, dat je nu onmogelijk kunt vaststellen dat ‘het middel erger is dan de kwaal’. Totdat er meer duidelijk is over bijvoorbeeld de dodelijkheid van het virus, kun je maar beter voorzichtig beleid voeren, zegt James Stock. Dat wil zeggen: voorrang geven aan het redden van levens.

Bovendien, zegt gezondheidseconoom Wim Groot van Maastricht University, moet je een situatie als deze niet puur economisch benaderen. „Je moet dit vergelijken met een natuurramp. We moeten nu reddingswerk doen, zowel aan zieken als aan economisch gedupeerden, en niet te veel nadenken over de vraag of dit kosteneffectief is.” Het accepteren van zeer hoge kosten is „een kwestie van beschaving”, zegt hij. „Je wil niet dat mensen op de gang van een ziekenhuis liggen, en sterven zonder geliefden om hen heen.”

Ook Xander Koolman benadrukt dit. „Je komt in morele nood als je beslissingen neemt op basis van dit soort kille berekeningen. Dat is niet hoe wij als samenleving keuzes maken. In de praktijk zie je ook bij dure medicijnen dat die bovengrens van 80.000 euro per QALY niet strikt wordt gehanteerd. Ik denk dat we pas kunnen accepteren dat veel mensen sterven als we eerst hebben vastgesteld dat de andere scenario’s niet werken.”

In een reactie op dit stuk, van 16 april 2020, laat Ira Helsloot weten dat hij, anders dan Xander Koolman suggereert, niet de totale gezondheidsschade van het ‘niets doen’-scenario heeft berekend, maar de te voorkomen gezondheidsschade, oftewel de schade doordat mensen overlijden die met een (gedeeltelijke) lockdown gered hadden kunnen worden. Onder de te voorkomen gezondheidsschade rekent Helsloot alleen de mensen die door overbelasting niet op de IC’s terecht kunnen. De overige slachtoffers zouden volgens hem in een lockdownscenario waarschijnlijk ook vallen, maar dan meer uitgespreid over de tijd. De aanname bij deze berekening is dat er groepsimmuniteit wordt bereikt voordat er een vaccin of medicijn is – of dat klopt valt te bezien. Volgens Helsloot gebruikt hij een vergelijkbare berekeningswijze als Koolman, met behulp van QALY’s.

Een versie van

dit artikel

verscheen ook in

NRC Handelsblad
van 11 april 2020

Een versie van

dit artikel

verscheen ook in

nrc.next
van 11 april 2020

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Bestuurt Kim Jong-un het land nog wel na operatie?

Bestuurt Kim Jong-un het land nog wel na operatie?


In een storm van speculaties over de gezondheidstoestand van Kim Jong-un wordt één ding niet ontkend: dat de Noord-Koreaanse leider een hartoperatie heeft ondergaan. Bevestigd is dat echter evenmin. Feit is dat zijn laatste openbare optreden al even geleden is en dat hij vorige week verstek liet gaan op een belangrijk moment.

Op 15 april viert Noord-Korea de geboortedag van oprichter Kim Il-sung, grootvader van de huidige leider. Kim Jong-un (36) was er deze keer niet bij, werd duidelijk uit het verslag van de ceremonie. Vier dagen eerder zat Kim nog een partijbijeenkomst voor, daarna werden geen optredens meer gemeld.

Volgens Daily NK, een mediaorganisatie in Seoul die over Noord-Korea publiceert op basis van plaatselijke anonieme bronnen, werd Kim op 12 april geopereerd in een ziekenhuis dat is gereserveerd voor de familie en herstelt hij sindsdien in een nabijgelegen villa. Later meldden CNN en Bloomberg dat Amerikaanse inlichtingendiensten nagaan of het klopt dat de leider ernstig ziek is.

Een Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerder zei dinsdag „geen informatie te hebben over de geruchten” en dat het erop lijkt dat Kim gewoon het land bestuurt. Ook China zei niets te weten. Het staatspersbureau in Pyongyang meldde dat Kim dezer dagen groeten verstuurde aan de presidenten van Cuba en Syrië, maar het toonde geen beelden van Kim.

Een versie van

dit artikel

verscheen ook in

nrc.next
van 22 april 2020

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Trein van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezien buiten Pyongyang

Trein van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezien buiten Pyongyang


Het is nog volstrekt onduidelijk hoe het gesteld is met de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Er gaan geruchten dat hij ernstig ziek zou zijn na een operatie.

Op recente satellietbeelden die naar buiten zijn gebracht door de website 38 North is de trein van Kim te zien bij een luxueus complex in de Noord-Koreaanse kustplaats Wonsan. Daar brengt de dictator vaker tijd door als hij niet in de hoofdstad Pyongyang is.

38 North brengt vaker satellietbeelden van en nieuws over Noord-Korea; de naam verwijst naar de breedtegraad die door het Koreaanse schiereiland gaat.

‘Bedankbrief’

De 250 meter lange trein was volgens 38 North op 15 april niet te zien op de beelden, maar op 21 en 23 april wel. “De aanwezigheid van de trein bewijst niet onomstotelijk dat Kim in Wonsan is en zegt ook niets over zijn gezondheid”, schrijft de website. “Maar het voedt wel de geruchten dat hij niet in hoofdstad is.”

Tegelijkertijd meldt de Chinese zender CCTV dat Kim Jong-un een teken van leven heeft gegeven. Hij zou een bedankbrief hebben gestuurd naar werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief.

Persoonscultus

De 36-jarige Kim ontbrak op 15 april bij de viering van de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung, een belangrijke nationale feestdag in Noord-Korea. Het is hoogst ongebruikelijk dat de Noord-Koreaanse leider ontbreekt op deze dag: rond Kim Il-sung heerst in het stalinistische land nog altijd een enorme persoonscultus. Vier dagen ervoor werd Kim Jong-un wel gezien op een vergadering van de regering.

Vrijdag bracht een tv-zender uit Hongkong naar buiten dat Kim dood is. Zuid-Koreaanse media meldden vorige week dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten. China stuurde gisteren een medisch team naar Noord-Korea.

Zuid-Korea laat via een functionaris van het kantoor van de president weten dat er geen bijzondere tekenen zijn dat Kim zwaar ziek zou zijn. “We hebben niets te bevestigen en we hebben geen bijzondere bewegingen gezien in Noord-Korea.”


Het complex in Wonsan

AP

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Artjanna (32): Ik leef mijn droomleven

Artjanna (32): Ik leef mijn droomleven


Voel jij je leeftijd?

„Ik ben 32 en denk dat ik mij ook wel zo voel. Ik voel mij niet per se jonger en ook niet ouder. Daarbij vind ik 32 ook nog een lekkere, jonge leeftijd en ik sta voor mijn gevoel echt midden in het leven.”

Heb jij beautygeheimen?

„Ik neem supplementen zoals vitamine C en D, drink veel water en eet genoeg groente en fruit. Ik ben begonnen met vitamines slikken toen ik vijf jaar geleden een stofwisselingskuur deed. Dat beviel zo goed dat ik het maar ben blijven nemen. Het houdt mijn weerstand op peil en dat is in deze tijd natuurlijk heel belangrijk.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Vaak jonger. Ik ben wat kleiner en heb bijna altijd wel een positieve en vrolijke uitstraling, waardoor ik denk dat mensen mij wat jonger schatten dan 32. Ik vind het nooit vervelend om te horen. Ik vind het eigenlijk alleen maar een leuk compliment!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik ben heel blij met mijn mooie lach en sprekende ogen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn lengte. Ik ben wat kleiner en soms is dat onhandig. Bijvoorbeeld als ik in de supermarkt iets nodig heb van de bovenste plank. Ik moet dan toch iemand vragen om het voor mij te pakken. Dan denk ik: ’Was ik maar 10 centimeter langer’. Ook is het soms lastig met goede broeken vinden; die zijn vaak te lang.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn energie en enthousiasme. Ik ben gewoon een energiek en enthousiast persoon en het is natuurlijk altijd leuk om te horen dat mensen mij daarmee complimenteren. Ook krijg ik weleens te horen dat ik fotogeniek ben!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja. Ik ben heel gelukkig op dit moment en blij met waar ik nu sta. Ik heb vroeger in loondienst gewerkt, maar ben uiteindelijk gestopt en als business coach begonnen. Een grote en spannende stap waarmee ik desondanks heel blij ben dat ik die heb gezet. Ik heb nu zelf de touwtjes in handen en ben eigen baas. Het is weleens eng en spannend omdat ik helemaal alleen verantwoordelijk ben, maar ik ben er zó gelukkig mee! En ook in mijn privéleven ben ik gelukkig. Ik woon samen met mijn man in een mooi huis in Amsterdam. We hebben het heel gezellig samen. Het voelt echt alsof ik mijn ’droomleven’ leef.”

Wat houdt je jong?

„Mijn omgeving. Ik heb een hele ondernemende man en wij beïnvloeden elkaar in de meest positieve zin. Ook ben ik nog veel bezig met sporten en gezond eten. Normaal in de sportschool, maar nu we binnen zitten doe ik thuis workouts. Die houden mij ook jong!”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Het maakt niet uit waar je vandaan komt, je kan altijd het leven leiden dat je wilt.”

Mis niet langer de mooiste VROUW verhalen in je mailbox!

Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub.

Uitschrijven kan met 1 klik

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

Wc-papier in een doosje

Wc-papier in een doosje


Wie: Barbara Kerseboom (50)

Was: Eigenaar van cosmetische winkel Cosmetisch Drugstore Amsterdam (CODA).

Nu: Brengt leuke alternatieve drugstore producten in een doos tot aan de deur.

„Na de toespraak van Mark Rutte op 23 maart wist ik dat ik zo snel mogelijk met een ander plan moest komen. Mijn winkel ligt omringd met horeca, als zij hun deuren moesten sluiten, zou er niemand meer de kant van mijn winkel op komen.”

Alternatief

„Het idee van mijn pakketten is voortgekomen door iets wat in de supermarkt gebeurde. Ik stond me te ergeren voor een leeg schap wc-papier. Hoe kon het zo zijn dat sommige mensen hun broodnodige producten nu niet in de winkel kunnen halen? Ik besloot op zoek te gaan naar een leuk en verantwoord alternatief. Zo kwam ik op een doos met verschillende producten die mensen nú nodig hebben. Met sowieso wc-papier, vitaminen, handreinigingsgel en een gratis doosje paracetamol.”

Doos voor de deur

„Onze dozen gaan vaak naar iemand die helemaal niet buiten mag komen. Diegene is zó gelukkig als er ineens een doos voor de deur staat. Zo kocht een kleindochter een doos voor haar oma. Als je ziet dat zij daar zo gelukkig van worden, dat is een fantastisch gevoel. Wie had er ooit gedacht dat ik iemand zo blij kon maken met een paar wc rollen in een doosje?”

„Iemand met een ICT-bedrijf die nu thuiswerkt heeft me benaderd om dozen te maken voor zijn personeel. Hij stuurde mij een lijstje op met eigenschappen van zijn werknemers. Denk aan: ’deze vrouw is net zwanger’, ’deze mannen zijn 24’,’deze vrouwen houden van luchtjes’. Aan de hand van deze lijstjes mocht ik dozen samenstellen. Geweldig! Zo kreeg iedereen als verrassing thuis een doos geleverd. Vol met producten om zichzelf mee te verwennen.”

Extraatje

„Natuurlijk hoop ik dat er snel een einde komt aan deze corona-crisis. Dat mensen er weer lekker op uit mogen trekken en mogen winkelen. Want financieel rondkomen gaat me niet lukken met mijn alternatief. Het is natuurlijk wel een mooi extraatje om dit concept in de toekomst te gaan gebruiken voor een online webshop die ik graag wil. Zo heeft een moeilijke periode toch nog voor mooie ideeën gezorgd.”

codacosmetics.nl

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar [email protected] en wie weet komt u ook in de rubriek De Omdenkers!

Wekelijks alles over lifestyle, reizen, wonen en culinair in je inbox?

Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub.

Uitschrijven kan met 1 klik

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

10 hoogst scorende whisky's in het voorjaar van 2020

10 hoogst scorende whisky's in het voorjaar van 2020

Translating…

  |    |   FromSpring 2020

There are over 100 whiskies reviewed in the Spring 2020 Buying Guide, covering everything from scotch to bourbon to Irish single malt—and beyond. Here, we highlight ten of the highest-scoring whiskies (not featured asCollectibles or Editors’ Choicebottles, nor from theBuffalo Trace Antique Collection), each netting 92 points or above. For the full line-up of reviews, check out theSpring 2020 Buying Guide.

10 of the Highest-Scoring Whiskies for Spring 2020

Booker’s 2019-03 “Country Ham” Kentucky Straight Bourbon
94 points, 62.35% ABV, $80

Clover honey, floral notes, bright citrus, marzipan, nutmeg, and cinnamon initiate a mesmerizing succession of flavors. On the palate, the impeccable balance of sweetness and spice introduces candied orange peel and cinnamon hearts candies. What is remarkable is how a bourbon this potent can play host to such delicate flavors, making it both massive and bright. The creamy sweetness rolls on and on, with waves of exotic sandalwood and spice appearing on the finish. —Jeffery Lindenmuth

Bowmore 18 year old
94 points, 43% ABV, $130

This 18 year old is aged in a mix of bourbon barrels and oloroso sherry casks. The nose is redolent of a damped-down bonfire, with stewed fruit, wood spice, and pipe tobacco. There are red berries, subtle peat, a hint of iodine, and soft oak on the complex palate. The finish yields more tobacco, oak, rich peat, and spicy dark chocolate. —Gavin Smith

Lagavulin 16 year old
93 points, 43% ABV, $65

This has been Lagavulin’s principal expression for more than 30 years. Iodine, rich peat, and caramel on the early nose, with sherry, sea salt, and charcuterie. The oily, briny palate offers peat and a medicinal note, along with black tea, Seville orange, toffee, cinnamon, and a hint of smoked fish. Peat embers and hot tar in the lengthy, spicy finish. Deeply satisfying! —Gavin Smith

Maker’s Mark Wood Finishing Series: Stave Profile RC6 Bourbon (2019 Release)
93 points, 54.1% ABV, $60

An impressive nose of cedar cigar box, sweet cornbread crusts, leathery oak, and sweeping vanilla introduce this decadent whiskey. On the palate, the prolific oak offers lots of tobacco, dark chocolate, and sassafras draped over sweet dark berries and coupled with bold baking spices. Coffee, charred oak, and more bitter chocolate linger long on the finish. Water serves well to tame the heat. Finished with the addition of ten toasted RC6-profile staves in the barrel. —Jeffery Lindenmuth

Penderyn 12 year old Portwood Cask-Matured Single Cask Welsh Single Malt (No. PT113)
93 points, 60.4% ABV, $140

Rosy red apples, damson jam, quince jelly, piquant spices, pomegranate juice, and cracked black pepper on the nose. The palate dutifully follows suit with cherry, red apple, cranberry, blackberry, and raspberry until overwhelmed by high-strength alcohol, bristling with clove, pepper, and ginger spices. Lastly, a vanilla-cupcake sweetness is enhanced by cooked apple, while water conjures up a delicious watermelon note, with a finish of overbaked deep-dish apple pie. (251 bottles) —Jonny McCormick

Redbreast Small Batch Cask Strength Single Pot Still Irish Whiskey (Batch A)
93 points, 58.6% ABV, $100

Prominent red apple, tropical fruits, pot still spices, and oloroso sherry notes; this shows great balance. The spices are powerful, with a roasted aroma like a crooked burnt match. The palate is gripped by the high alcohol as pepper and clove break open over the tongue into a bed of red apple, baked citrus, and caramel. Unquenchable layers of flavor usher in a likable, bubble gum finish. (252 bottles) —Jonny McCormick

Weller Full Proof Kentucky Straight Bourbon
93 points, 57% ABV, $50

Fragrant lemon and dried herbs on the nose, along with a sprinkling of powdered sugar and a hint of licorice. The palate offers deep notes of blackberry compote, tiramisu, and milk chocolate, all underpinned by earthy tones of cedar and polished oak. A rich symphony of flavor punctuates the long, impressive finish—mocha, almond, and cooked dark fruit, draped in notes of gooey caramel and pepper spice, set against balanced oak. —David Fleming

Forty Creek Confederation Oak Reserve Small Batch Canadian Whisky (Lot 1867 L)
92 points, 40% ABV, $65

A complex nose with citrus fruits, hints of sultanas, barrel tones, mild vanilla, butterscotch, and manuka honey. The sweetish palate is rich in stone fruits—peaches and apricots that merge into a vaguely pithy nuttiness, then dried Mediterranean fruits: dates and figs. Classic slippery corn sweetness complements hot, sweet rye spices. Ends in a medium, vaguely oaky, smoky finish. —Davin de Kergommeaux

Glendalough 17 year old Mizunara Cask-Finished Irish Single Malt
92 points, 46% ABV, $299

Beginning with more mature whiskey than Glendalough’s Japanese oak-finished debut, which was 13 years old, this has all the aromatic hallmarks of mizunara, as well as golden pastry, cooked peach, heather honey, light malt, baguette, and white pepper. A honeyed dram of melon, white grape, and clementine peel, with sparkling spices of black pepper and ginger root. It concludes with notes of gingerbread through to a spicy finish, though the sweetness remains a constant. (3,000 bottles for U.S.) —Jonny McCormick

New Riff Single Barrel Kentucky Straight Bourbon (No. 15-3150)
92 points, 56.45% ABV, $50

New Riff is still too, well, new to have established “classic” flavors, but this bourbon certainly shows consistency with the distillery’s bottled in bond version—amped up here at barrel proof. Almonds and berries lead the nose, but it boasts voluminous depth with notes of peanuts, iced tea, orange blossom, tobacco leaf, and baking spice. Dark fruit, textured spice, savory peanuts, dark chocolate, mint oil, orange, almond, and cherry on the palate; adding water is a good idea. The finish extends all the flavors with seemingly boundless length. Every sip is thrilling. —Susannah Skiver Barton

Lees Verder

Geplaatst op Geef een reactie

VITAL LIFE ™ lanceert VITAL LIFE ™ Immune Shot met lactoferrin

Translating…

Now available Australia-wide, VITAL LIFE™ Immune Shot is an innovative new product that delivers lactoferrin, with vitamin C in an effective, delicious and convenient way to support the immune system, every day.

The 5gm liquid honey grab-and-go shot which contains 100mg lactoferrin, 4.8g of wild manuka honey harvested from New Zealand’s South Island and 10mg of Vitamin C make it an easy way to support immunity.

The VITAL LIFE™ Immune Shot integrates seamlessly into your day and offers a very different experience from taking tablets and supplements. Whether taken on their own, or added to breakfast or a smoothie, the easy bend, snap and squeeze shots are safe for people of all ages and walks of life who need to take care of their immune system.

“Our bodies are continuously subject to attack from environmental pathogens. VITAL LIFE™ Immune Shots are a great way to support our immune system defences” says Dr Sonja Kukuljan, a former lecturer in nutrition at Deakin University and Group General Manager of Nutrition at Freedom Foods Group.

The VITAL LIFE™ Immune Shot contains the super ingredient lactoferrin in an ultra-pure (>95%), native form, which preserves lactoferrin’s structure for optimised biological value and function.

Lactoferrin is a naturally occurring multifunctional protein that can be found in dairy, and human breast milk where it plays an important role in growth and development.

In the last three years, there has been significant research and innovation driven by Freedom Foods Group in the manufacture of dairy sourced lactoferrin.

VITAL LIFE™ Immune Shot with lactoferrin is available in a seven pack (RRP $29.99), at Chemist Warehouse Online and vitallifehealth.com.au.

Post Views:1,747

Lees Verder